Molimo Vas da pažljivo pročitate uslove najma vozila

Prilikom preuzimanja vozila potrebno je imati kreditnu karticu, ličnu kartu ili pasoš,  i vozačku dozvolu.
Na kreditnoj kartici potrebno je imati dovoljno sredstava kako bi se mogao autorizovati potreban iznos depozita.
Iznos depozita (autorizacije) zavisi od cene najma, iznajmljene vrste i kategorije vozila.
Kreditna kartica može biti terećena za sve dodatne troškove koji se mogu pojaviti u toku  trajanja najma.

Najam se plaća kreditnom karticom (Amex, Visa, Mastercard), gotovinom ili
uplatom na račun
Depozit za vreme trajanja najma je obavezan
Depozit se polaže unapred putem kreditne kartice, gotovine ili uplate na račun
Visina depozita se određuje na osnovu Grupe vozila koju je Korisnik izabrao

Korisnik, kao i dodatni vozač moraju posedovati važeću vozačku dozvolu najmanje 2 godine.
Vozačke dozvole koje nisu ispisane latinicom ili ćirilicom (arapski, japanski, itd.) moraju biti propraćene
međunarodnom vozačkom dozvolom.
Prilikom preuzimanja vozila molimo predajte važeću ličnu kartu ili pasoš i vozačku dozvolu.

Vozila se iznajmljuju na dnevnoj (24 sata) osnovi.
Dozvoljava se 59 minuta kašnjenja bez naplate. Nakon 60 minuta kašnjenja, naplaćuje se ceo dan korišćenja.

Rezervacija se može otkazati pre početka najma putem elektronske pošte, web stranice ili u pisanom obliku i
mora biti poslata na mail office@helisworld.rs

U Republici Srbiji, primenjuju se sledeća pravila za minimalnu starost korisnika rent a car usluga i posedovanje
vozačke dozvole:

 21 godina i minimalno posedovanje vozačke dozvole 2 (dve) godine

U cenu najma uključeno je Osnovno osiguranje od štete (CDW-Collision Damage Waiver), Osiguranje od krađe
(TP-Theft protection) i Osiguranje od odgovornosti za štetu prema trećim licima do iznosa utvrđenog polisom
obaveznog osiguranja.

Korisnik nema učešća u šteti ako nije odgovoran za novonastalu štetu prema policijskom zapisniku.

Za štete nastale krivicom Korisnika Korisnik će platiti obavezno učešće u šteti (ne manje od €100+PDV) u
zavisnosti od Grupe vozila koje je u najmu.

Štetu na vozilu procenjuje procenitelj Osiguravajuće kuće. Korisniku se depozit zadržava dok procena o šteti ne
stigne.

Sva nabrojana oštećenja biće naplaćena Korisniku u punom iznosu u momentu kada se vozilo vrati.

Kada se vozilo vraća, stanje vozila će proveriti Korisnik i naš službenik zajedno i uporediti ga sa stanjem vozila
prilikom preuzimanja. Svaka promena stanja vozila će biti upisana u obrazac inspekcije vozila i potpisana
obostrano.

Scroll to Top